BeiJing XinFei Lighting Technology Co., Ltd
北京欣飞照明科技有限公司
体育照明 的起点来源于运动的舒适

体育照明

CORPORATE VISION
企业愿景

*企业使命*

为运动场地提供合理配置、造价低廉、操控简便、舒适安全的专业照明解决方案

*团队精神*

敬业          快乐          共赢

*经营方针*

团队员工健康          公司发展健康          财务经营健康